Infermeria familiar i comunitària

Els professionals d’infermeria es dediquen a l’atenció  integral de l’individu, de la família i de la comunitat portant a terme les activitats pròpies de la seva professió com:

  • Proporcionar atenció d’infermeria al pacient crònic, tant en la consulta espontània com programada, com també realitzar les tècniques d’infermeria pròpies del seu àmbit i altres procediments diagnòstics i terapèutics què l’equip determini.11_vacuna.jpg (280×85)
  • Proporcionar  atenció  domiciliària  espontània  i  programada (ATDOM) per  a  la realització de les funcions i tasques inherents a l’atenció d’infermeria.
  • Atendre les consultes urgents que es presentin al CAP durant el seu horari d’atenció.
  • Dur a terme activitats d’educació per a la salut integrades en la consulta individual o adreçades a grups de pacients o als grups de població objecte dels programes de salut.06_evitar_drogues.jpg (280×85)
  • Realitzar les activitats que li corresponguin en relació amb els programes de salut desenvolupats per l’EAP.

L’equip d’infermeria del CAP Sant Rafael és format pels següents professionals:

Elena Bonilla
Ana Boyero
Ma.Teresa Cervós
Encarna Cuenca
Mar de la Hoz
Francisco López
Gemma López
Ana  Lumeras
Manuel Perez
Rosa Soriano
Esther Tarancón
Roser Tomás
Mª Jesús Vazquez