Infermeria familiar i comunitària

Els professionals d’infermeria es dediquen a l’atenció  integral de l’individu, de la família i de la comunitat portant a terme les activitats pròpies de la seva professió com:

  • Proporcionar atenció d’infermeria al pacient crònic, tant en la consulta espontània com programada, com també realitzar les tècniques d’infermeria pròpies del seu àmbit i altres procediments diagnòstics i terapèutics què l’equip determini.11_vacuna.jpg (280×85)
  • Proporcionar  atenció  domiciliària  espontània  i  programada (ATDOM) per  a  la realització de les funcions i tasques inherents a l’atenció d’infermeria.
  • Atendre les consultes urgents que es presentin al CAP durant el seu horari d’atenció.
  • Dur a terme activitats d’educació per a la salut integrades en la consulta individual o adreçades a grups de pacients o als grups de població objecte dels programes de salut.06_evitar_drogues.jpg (280×85)
  • Realitzar les activitats que li corresponguin en relació amb els programes de salut desenvolupats per l’EAP.

L’equip d’infermeria del CAP Sant Rafael és format pels següents professionals:

Elena Bonilla
Felicitas Campo
Ana Cortacans
Encarna Cuenca
Eva Fernández
Francesca Fornons
Ana  Lumeras
Eva Martinez
Manuel Perez
Lluïsa Salas
Esther Tarancón
Roser Tomás
Mª Jesús Vazquez
Mª Vega Zafra

 

 

Anuncis