Infermeria pediàtrica

El servei d’infermeria pediàtrica realitza les següents tasques:

  • Visites de seguiment del protocol del Nen Sa de la Generalitat.
  • Visita d’acollida del nounat i el nouvingut.
  • Visita del dia, atenent consultes espontànies com cremades, ferides, còlic del lactant i d’altres.
  • Assessorament en criança i lactància materna, alimentació i hàbits saludables.
  • Atenció grupal: curs de massatge infantil, curs d’hàbits de vida saludables, grup de lactància materna.

L’equip d’infermeria pediàtrica del CAP Sant Rafael és format per les següents professionals:

Anna Callés

Empar Carbonell

Romina Gómez

Anuncis