Medicina familiar

El Metge de Família és el professional de la medicina que té cura de la salut dels seus usuaris.

Les seves funcions es poden resumir en:

  •  Atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques.
  • Activitats preventives.
  • Atenció domiciliària.
  • Activitats comunitàries.

L’equip de medicina familiar del CAP Sant Rafael és format pels següents professionals:

Ana Alcalde
Ma.Jose Alcalde
Maria Bosom
Jacqueline Castañeda
Mercè Cervera
Federico Hernández
Agnès Martí
Maria Miracle
Montse Mullol
Raquel Nogués
Rosa Pardo
Brenda Riesgo
Mònica Ripoll
Francisco Sesma
Immaculada Valls
Eduard Villar
Albert Xicola