Pediatria

El servei de pediatria realitza les següents funcions:

  • seguiment del Nen Sa segons protocol de la Generalitat.
  • atenció urgent i espontània de la patologia aguda
  • atenció i seguiment de la patologia crònica

L’equip de pediatres del CAP Sant Rafael és format per les següents professionals:

Rebeca Corral

Isabel Losada

Pilar Sáez

Hortensia Vallverdú

Anuncis