Altres serveis

Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

El Programa Sanitari d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), es porta a terme al CAP Horta, c/ Lisboa 35, pl. baixa. Per demanar hora cal trucar al tel 93 428 95 41.

Les Unitats d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) vinculades a l’atenció primària i l’atenció especialitzada són equips formats per llevadores, ginecòlegs/òlogues, infemeres, i psicòlegs/òlogues.

Els serveis que ofereixen inclouen l’atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l’embaràs, el diagnòstic prenatal, l’educació maternal, l’atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual i atenció a la violència vers les dones.

Més informació al blog de l’ASSIR.

Atenció especialitzada

A l’atenció especialitzada s’hi accedeix per derivació des de l’atenció primària o des dels serveis d’urgències hospitalàries. Es presta a diferents tipus d’equipaments, segons les necessitats de la persona assistida i les característiques de l’atenció requerida.

L’atenció especialitzada comprèn totes aquelles activitats assistencials, diagnòstiques, preventives, terapèutiques i de rehabilitació i cures, la naturalesa de les quals fa necessària la intervenció de metges especialistes.

L’hospital de referència per a aquest servei és l’Hospital Sant Rafael.