Recepta electrònica

 

La recepta electrònica ja funciona a tots els centres d’atenció primària i a totes les farmàcies de Catalunya. Aquest sistema estalvia temps i visites al CAP, garanteix la confidencialitat i permet la detecció de possibles interaccions o incompatibilitats entre medicaments.

Funcionament de la recepta electrònica

Quan el metge o metgessa prescriu un tractament, lliura al pacient el pla de medicació, un full on consta el nom del medicament, la dosi, la freqüència de l’administració i el temps previst del tractament.

El pla de medicació també incorpora el cost estimat del tractament i això permet tenir un major coneixement dels costos que es produeixen en l’atenció sanitària.

A la farmàcia cal portar el pla de medicació més recent i la targeta sanitària. A través del programa informàtic, el farmacèutic pot consultar el tractament i lliurar els medicaments necessaris. Durant la vigència del pla de medicació, es poden recollir els medicaments a mesura que es van necessitant, quan està a punt d’acabar-se l’envàs anterior, sense necessitat de tornar al CAP.

Quan s’acaba la vigència del pla de medicació, cal tornar al centre de salut perquè revisin el tractament i valorin si cal mantenir-lo, s’ha de canviar o es pot considerar finalitzat.
Tractaments amb recepta electrònica

La recepta electrònica s’utilitza per prescriure tres tipus de tractaments:

  1. Tractaments de llarga durada: Medicació crònica que cal prendre habitualment i durant llargs períodes de temps. Es poden recollir els envasos a mesura que es van necessitant.
  2. Tractaments a seguir en cas de necessitat: Es poden recollir els medicaments quan fan falta, com en el cas dels destinats a alleujar dolors transitoris, però no de forma periòdica.
  3. Tractaments de curta durada: Per a afeccions de caràcter puntual.

Casos en què no es pot fer recepta electrònica

Hi ha algunes situacions en què encara no es pot fer ús de la recepta electrònica:

  • En pacients sense cobertura sanitària a càrrec del CatSalut (persones afiliades a MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.).
  • En pacients sense targeta sanitària individual.
  • Quan s’han de recollir medicaments receptats fora de Catalunya.
  • Quan es recepti una fórmula magistral.
  • Als centres d’atenció continuada, a l’atenció domiciliària i a les consultes d’especialistes. En aquests àmbits s’anirà estenent la recepta electrònica progressivament.