Gestió de casos

La infermera gestora de casos s’encarrega d’atendre aquells usuaris que presenten un estat de salut complex. Dóna suport a l’usuari, als cuidadors i també als professionals sanitaris.

La gestora de casos atèn a l’usuari i a la família cuidadora.  L’entorn principal on desenvolupa la seva feina és al domicili. El seu objectiu principal és millorar la qualitat de vida  i augmentar l’autonomia dels usuaris, alhora que es redueixen els ingressos hospitalaris.

La infermera gestora també realitza una important tasca de coordinació entre diferents nivells assistencials i diferents professionals referents del pacient (conciliació de les visites).

En el CAP Sant Rafael la gestió de casos és a càrrec de la infermera Charo Cuerva.