Targeta sanitària (TSI)

 

La targeta sanitària individual (TSI)  és el document que ens identifica, en el centre per ser atesos i a les oficines de farmàcia per obtenir els medicaments prescrits amb recepta del Sistema Nacional de Salut.  És una targeta personal i intransferible que ha de tenir cada membre de la família.

És molt important que notifiqueu al personal d’atenció al ciutadà del vostre CAP o centre assistencial qualsevol variació en les dades personals,  domicili, telèfon o correu electrònic.

Per obtenir la targeta sanitària cal portar:

  1. Document identificador: passaport, DNI o NIE.
  2. UE, CEE i PAISOS amb conveni bilateral cal portar document que acrediti que no tenen cap cobertura sanitària ni pública ni privada en el seu país.
  3. Certificat d’empadronament.
  4. Document lliurat per l’INSS amb relació a la condició d’assegurat o beneficiari d’un titular.

 

En el cas de menors d’edat:

  1. Llibre de família o partida de naixement del país d’origen.
  2. DNI, NIE o Passaport del Representant Legal del menor.
  3. Certificat d’empadronament.
  4. UE, CEE, i països amb Conveni Bilateral cal que aportin document que acrediti que no tenen cobertura sanitària ni pública ni privada (emès en el seu país d’origen).
  5. Document del INSS amb el nen/a inclòs com beneficiari del número de Seguretat Social del pare o la mare, o document que acrediti la cobertura sanitària.