Targeta sanitària (TSI)

 

La targeta sanitària individual (TSI)  és el document que ens identifica, en el centre per ser atesos i a les oficines de farmàcia per obtenir els medicaments prescrits amb recepta del Sistema Nacional de Salut.  És una targeta personal i intransferible que ha de tenir cada membre de la família.

És molt important que notifiqueu al personal d’atenció al ciutadà del vostre CAP o centre assistencial qualsevol variació en les dades personals,  domicili, telèfon o correu electrònic.

Per obtenir la targeta sanitària cal portar:

  1. Document identificador: passaport, DNI o NIE.
  2. Fotocòpia de totes les pàgines del Llibre de Família, en cas de menors o familiars a càrrec.
  3. UE, CEE i PAISOS amb conveni bilateral cal portar document que acrediti que no tenen cap cobertura sanitària ni pública ni privada.
  4. Volant d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos. En el cas de ciutadans estrangers que no tinguin la condició d’assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut: volant d’empadronament en el que consti que porten empadronats en qualsevol municipi de Catalunya per un període continuant de 3 mesos.
  5. Document lliurat per l’INSS amb relació a la condició d’assegurat o beneficiari d’un titular.
Anuncis