Pediatria i infermeria pediàtrica

Al servei de pediatria s’atenen als nens i nenes menors de 15 anys. Es realitzen les següents tasques assistencials:

  • Visites de seguiment del protocol del Nen Sa de la Generalitat, en visites programades per la infermera pediàtrica.
  • Vacunació segons el calendari vacunal establert.
  • Atenció i seguiment  de les malalties cròniques.
    Infants
  • Atenció urgent i espontània de les malalties agudes.
  • Visita d’acollida del nounat i el nen nouvingut.
  • Assessorament en criança i lactància materna, alimentació i hàbits saludables.
  • Atenció grupal, educació sanitària a grups d’usuaris.

El servei  de pediatria és format per les següents professionals:

Equip pediatria:

Rebeca Corral
Ana Rioja
Pilar Sáez
Hortensia Vallverdú
Victoria Rello

Equip d’infermeria pediàtrica:

Anna Callés
Empar Carbonell
Romina Gómez
Ana Martín

 

 

 

Anuncis