Pediatria i infermeria pediàtrica

Al servei de pediatria s’atenen als nens i nenes menors de 15 anys. Es realitzen les següents tasques assistencials:

 • Visites de seguiment del protocol del Nen Sa de la Generalitat, en visites programades per la infermera pediàtrica.
 • Vacunació segons el calendari vacunal establert.
 • Atenció i seguiment  de les malalties cròniques.
  Infants
 • Atenció urgent i espontània de les malalties agudes.
 • Visita d’acollida del nounat i l’infant nouvingut.
 • Assessorament en criança i lactància materna, alimentació i hàbits saludables.
 • Atenció grupal, educació sanitària a grups d’usuaris.
 • Vacunació escolar als centres de primària i secundària de la nostra zona.
 • Programa Salut i Escola als instituts del barri.

El servei  de pediatria és format per les següents professionals:

Equip pediatria:

Rebeca Corral
Ana Rioja
Pilar Sáez
Hortensia Vallverdú

Equip d’infermeria pediàtrica:

Anna Callés
Empar Carbonell
Romina Gómez
Ana Martín