Qui som

Al Centre d’Atenció Primària (CAP) Sant Rafael hi ha l’ Equip d’Atenció Primària (EAP) format per diferents professionals que desenvolupen de manera integrada, mitjançant el treball en equip, actuacions relatives a la promoció, prevenció, curació, rehabilitació de la salut individual i col•lectiva en les diferents etapes i estats.

L’EAP Sant Rafael està format per professionals sanitaris i no sanitaris al servei de la població i que comparteixen les següent característiques:

 • Missió: proporcionar a la nostra població la millor atenció sanitària assegurant eficàcia i qualitat clínica
 • Visió: ser l’equip de referència líder de la nostra àrea d’actuació.
 • Valors: apliquem els valors ètics de la nostra societat per tal de garantir una atenció sanitària integral al ciutadà.

El CAP Sant Rafael dóna servei sanitari al districte d’Horta-Guinardó, situat al sector nord-est de la ciutat, entre Gràcia i Nou Barris. Inclou els següents barris i territoris: la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, Vall d’Hebron, La Clota i la Font del Gos.

Cartera de serveis:

 • Atenció sanitària de problemes de salut crònics i prevalents:
  o Malalties cròniques (diabetis, HTA, dislipèmies, MPOC, etc)
  o Control anticoagulació.
 • Activitats de prevenció i promoció de la salut:
  o Seguiment del nen sa.
  o Vacunacions
  o Activitats preventives en adults.
 • Atenció sanitària a demanda, programada i urgent tant a la consulta com al domicili:
  o Visites de pediatria.
  o Visites medicina familiar i comunitària.
  o Visites d’infermeria.
  o Atenció urgent fora de l’horari del centre: CUAP HORTA.
 • Atenció a la salut mental en coordinació amb l’especialitzada:
  o Atenció adults: CSMA Horta Guinardó.
  o Atenció infància i adolescència: CSMIJ Hospital Sant Rafael.
 • Atenció domiciliària.
 • Atenció comunitària.
 • Atenció a la salut bucodental.
 • Atenció treball social.

 

Pla d’acollida al ciutadà de l’EAP Sant Rafael

Codi ètic de l’EAP Sant Rafael

Drets i deures de la ciutadania amb relació a la salut i l’atenció sanitària