Preparació per a proves

 

Extracció de sang

Espirometria

Colonoscòpia

Ecografia

Extracció de taps de cerumen

Recollida de femta,  vídeo: Procés de recollida de femta

Recollida d’orina, vídeo: Procés de recollida d’orina